ممنون میشم فایل تست شده بزارین مرسی اندروید8باینری 9